MEIKO

啊哈哈哈哈!!!
我COS了MEIKO 簡直是笑話wwwww
4493550_25c018f839b14692a6e62d1776a31ea9.jpg
4493550_c22bb59efde5366fa7d80346e185bc14.jpg
不知是wig的問題...還是....我真的不夠成熟..
好似cos 小櫻啊XDDDD

是超級師氣的大哥!!!!!!!!!!!!
快點拜我!!!!!!!!
其實想出大姐的第一個衝動不是這個版
是龍啼

不過見到已經被人出到爛...
就沒有心情想出=U=(喂

如果有一天見我COS了, 請當沒聽過我說這反話~~呵呵

這個是第2個版本有心動到www
但車衣服簡直是拿了我的命ww
車絨車到桌子全是毛毛www (不過我在姐姐房車xdd
還有就是~~ 好難車得貼身....
我亦都好後悔比個師傅幫我整了第一層.....(即是下裙我車, 他車上身)
多得他,我的衣服變了超短超低胸呢wwwwwwwwww
師傅你真睇得起我
還要比大姐的原圖低

之後又花多了比平常還要多的時間去改衣服...............我有打算好似小紅帽那次..重新整的=_=
一心打算可以減輕工作量, 但我要多謝他了^_^
下次都是自己車好了

發表留言

秘密留言

真係估唔倒妳會COS MEIKO...XD
事業線好正阿....!!

No title

估到我仲係小菊XDD(錯了
哈哈!!!!! 睇黎我有發展的前途!(喂

No title

我睇完天空黎留言!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!超索啊BABY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No title

baby 來出kaito 比我姦吧!!v-17( 自重